Φωτογραφίες

Τμήματα - Προγράματα

προνομιακό - νηπιακό

Κάθε τμήμα παρακολουθεί ένα παιδαγωγικό πρόγραμμα κατάλληλα διαμορφωμένο, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών και τις συναισθηματικές τους ανάγκες.

Το ημερήσιο πρόγραμμα του σχολείου μας περιλαμβάνει δραστηριότητες για:

  • συναισθηματική-κοινωνική-ηθική ανάπτυξη
  • γλωσσική-νοητική ανάπτυξη
  • αισθητική αγωγή-δημιουργία
  • ψυχοκινητική ανάπτυξη
  • ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Πληροφορίες

Κατασκευή ιστοσελίδων iNNOVENT