Ανακαίνιση της κουζίνας

Τον Αύγουστο του 2015 ανακαινίστηκε η κουζίνα της Παιδικής Στέγης Λάρισας με χορηγία της PROSUMA.

37 01