Αγιασμός για το Σχολικό Έτος 2015-2016

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός στο χώρο της Παιδικής Στέγης Λάρισας, παρουσία όλων των παιδιών, του προσωπικού και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

38 01

 

38 02