Φωτογραφίες

Κανονισμοί λειτουργίας

Χρόνος λειτουργίας της Παιδικής Στέγης

Από 1η Σεπτεμβρίου έως 31η Ιουλίου κάθε έτους.
Οι ώρες λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού είναι 7:00 έως 15:00.

Ο Παιδικός Σταθμός δεν λειτουργεί: 1η έως 31η Αυγούστου στο διάστημα αυτό γίνονται οι αναγκαίες συντηρήσεις και επισκευές του κτιρίου της παιδικής Στέγης.
24 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου (εορτές Χριστουγέννων), Μεγάλη Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά (εορτές Πάσχα). Κατά τα διαστήματα αυτά πραγματοποιούνται απολυμάνσεις, οι οποίες είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν με την παρουσία των παιδιών.
Τις ημέρες αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών.

 

Προσέλευση - αναχώρηση των παιδιών

Η προσέλευση των παιδιών αρχίζει στις 7:00 και λήγει στις 9:00 το πρωί, λαμβάνοντας υπ' όψιν τυχόν ιδιαιτερότητες. Τα παιδιά μπορούν να αποχωρούν μετά το μεσημεριανό γεύμα εφόσον το επιθυμούν οι γονείς και το αργότερο μέχρι τις 15:00.
Η παραλαβή των παιδιών γίνεται από τους γονείς ή κηδεμόνες τους ή κατάλληλο ενήλικο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως.

 

Οικονομική συμμετοχή των γονέων

Η χρηματική συμμετοχή καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής Στέγης της Ελληνικής Μέριμνας Λάρισας.
Σε πολλές περιπτώσεις οι οικογένειες απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφθείτε μας.

 

Συμμετοχή γονέων

Η ενεργητική συμμετοχή των γονέων αποτελεί στοιχείο απαραίτητο για την αποδοτικότερη λειτουργία της Παιδικής Στέγης και ως εκ τούτου, η συμμετοχή στις συγκεντρώσεις γονέων με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας θεωρείται απαραίτητη. 

Πληροφορίες

Κατασκευή ιστοσελίδων iNNOVENT